loading

carUK didaktika

 

CarUK se ukvarja z razvojem, izdelavo in prodajo didaktičnih pripomočkov. Pri razvoju je pomembno:

da je vsak izdelek narejen iz naravnega materiala (največkrat les),

da je izdelek funkcionalen – za uporabo je potrebna prisotnost odrasle osebe,

da je trajen,

da ne vsebuje otroku nevarnih snovi – tako barva kot lak sta narejena na vodni osnovi, ter

da ga imajo otroci radi.

Zelo veliko navdiha nam daje Montessori pedagogika, ki razvija otrokovo kognicijo preko senzoričnih doživetij.

Učenje za matematičnimi palčkami

Delo s kinetičnim peskom

Osnove dela v spletnih učilnicah

Praktični nasveti za rabo IKT pri učnih urah

Svetovanja pri izdelavi vzgojnih načrtov

Delavnica senzoričnega učenja

splošni tečaji angleškega jezika A1, A2, B1, B2, C1 ter C2

priprava na mednarodne jezikovne izpite

tečaji za delavce v letalski industriji (piloti, kontrolorji zračnega prostora, kabinsko osebje – priprava na REALTA ali ICAO izpit

specializirani tečaji: poslovna angleščina, angleščina za strojnike, kemike, uslužbence v gostinstvu, hotelirje…

Trgovina

 


Latest News

Drugačni učenci, drugačen svet

Veliko učiteljev pomeni veliko pristopov k poučevanju. Zanimivo pa je slednje. Vsi učitelji vedo, da pravih pristopov k poučev...

Cousenaire rods and ELT

Cuisenaire rods were introduced to teaching in 1950s. Their invention was inspired by music and the relations between melodies and...

Šoparski vodič učitelja

V razredu imamo nekje med 20 (če imamo srečo) in 28 učencev in učenk. Zanimivo je, da vsi vemo, da ti učenci pridejo v razred...