Blog

Veliko učiteljev pomeni veliko pristopov k poučevanju. Zanimivo pa je slednje. Vsi učitelji vedo, da pravih pristopov k poučevanju ni. So pristopi...

Cuisenaire rods were introduced to teaching in 1950s. Their invention was inspired by music and the relations between melodies and their first applica...

V razredu imamo nekje med 20 (če imamo srečo) in 28 učencev in učenk. Zanimivo je, da vsi vemo, da ti učenci pridejo v razred z različnimi osebn...

Januarja sem bil na pedagoškem posvetu v Ljubljani. Ena od plenarnih predavateljic je govorila o nevroedukaciji. Dokaj nezanimiva tema, vse dokler ni...