Category Archives: 2015

Drugačni učenci, drugačen svet

Veliko učiteljev pomeni veliko pristopov k poučevanju. Zanimivo pa je slednje. Vsi učitelji vedo, da pravih pristopov k poučevanju ni. So pristopi, ki omogočijo, da ure veliko bolj uspe in so pristopi, ki omgočijo, da ura ne uspe. In tako učitelj dela, vse dokrer ne trči ob zid otroka, ki je drugačen. Svet doživlja drugače,…

http://carukdidaktika.com/2015/drugacni-ucenci-drugacen-svet/

Sensory learning – what’s the point?

Today I had the privilege and honor to work with one of my mentors and to work with young people who want to be teachers. The workshop was the usual stuff but it made me think about the points of sensory teaching. Here are some conclusions. The first and the most important point is hidden…

http://carukdidaktika.com/2015/sensory-learning-whats-the-point/

Cousenaire rods and ELT

Cuisenaire rods were introduced to teaching in 1950s. Their invention was inspired by music and the relations between melodies and their first applicable usage can be found in teaching maths (multiplications, ratios, fractions etc). Silent method presents the first practical application of cuisenaire rods into an FL classroom. In the later years, silent method was…

http://carukdidaktika.com/2015/cousenaire-rods-and-elt/

Šoparski vodič učitelja

V razredu imamo nekje med 20 (če imamo srečo) in 28 učencev in učenk. Zanimivo je, da vsi vemo, da ti učenci pridejo v razred z različnimi osebnimi zgodbami, ki jih učitelji dostikrat ne upoštevamo. S tem ni nič narobe, dokler te zgodbe ne onemogočajo učencu ali učenki sprejemanja informacij – torej vplivajo na izobraževalni…

http://carukdidaktika.com/2015/soparski-vodic-ucitelja/