Reference

2015

11.10.2015: Delavnica We all can be creative with cuisenaire rods, Budimpešta, Madžarska

02.10.2015: Delavnica Senzorično učenje, Yurena Novo mesto

29.09.2015: Delavnica Senzorično učenje, Vzgojnovarstveni zavod Vrtec Mavrica Izola

23.09.2015: Delavnica Senzorično učenje, Vrtec Zreče

30.07.2015: Delavnica Why doesn’t it make sense to them?, Cambridge, Anglija

16.07.2015: Delavnica Why doesn’t it make sense to them?, Cambridge, Anglija

18.05.2015: Delavnica na posvetu ELTA Serbia, Beograd, Srbija

26.04.2015: Delavnica na HUPE posvetu, Šibenik Hrvaška (program posveta)

21.04.2015: Delavnica senzoričnega učenja na OŠ Velika Dolina (prispevek na lokalno.si)

14.03.2015: Delavnica senzoričnega učenja MC Brežice (slike)

11.03.2015: Delavnica senzoričnega učenja Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Ketnyelvu Altalanos Iskola Partosfalva

24.02.2015: Delavnica senzoričnega učenja Osnovna šola Dobova

04.02.2015: Delavnica senzoričnega učenja Osnovna šola Pišece (slike)

06.01.2015: Delavnica senzoričnega učenja Osnovna šola Škofja Loka – mesto\r\n

2014

17.12.2014: Delavnica senzoričnega učenja Osnovna šola Laporje. Izvedbo delavnice je finančno podprla ambasada Združenih držav Amerike preko programa RELO.

19.11.2014: Delavnica senzoričnega učenja, Vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče

31.10.2014: 02.11.2014: 8. posvet ELTAM Managing teaching and learning-making the most of both worlds, Skopje, Makedonija (program posveta)

28.10.2014: Delavnica senzoričnega učenja, Osnovna šola Bizeljsko, Slovenija

16.05.2014 – 17.05.2014: 12th ELTA Serbia Conference ‘’BACK TO THE FUTURE’, Beograd, Srbija

Julij 2014: Bell teacher Campus, Cambridge, UK

09.05.2014 – 10.05.2014: 4th International Conference on Foreign Language Teaching and applied Linguistics, Sarajevo, BIH. (program posveta)

25.04.2014 – 27.04.2014: 22nd annual HUPE conference, ELT rods: the know how, Opatija, Croatia. (program posveta)

23. – 25. 04.2014:14. Mednarodni znanstveni posvet: TEHNIČNA USTVARJALNOST V ŠOLSKEM KURIKULUMU V OBLIKI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA »od vrtca do fakultetnega tehniškega študija« OD IDEJE DO IZDELKA, Portorož, Slovenija

01.04.2014: Delavnica za študente Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in udeležence dodatnega strokovnega izpopolnjevanja

24.03.2014: Delavnica za študente Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

06.03.2014 – 09.03.2014: Little ideas for great changes 21.mednarodna konferenca IATEFL Slovenija, delavnica rabe matematičnih palčk pri pouku nematematičnih predmetov. (program posveta)

07.02.2014 – 08.02.2014: 6th ELTA regional conference, Elbasan, Albanija. (program posveta)

31.01.2014 – 01.02.2014: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, delavnica učenje z matematični palčkami. (program posveta)

15.01.2014: Delavnica učenja z matematičnimi palčkami – OŠ Brežice